Publicații 

Drumuri transfrontaliere 2017

A Határutak kiadvány negyedik éve kíséri a TESZT fesztivált, és az a gondolat hívta életre, hogy a rendezvényen megjelenő – tágabban és szűkebben értett – régió színházi kultúrájáról nyújtson áttekintést. Ezt különböző, a fesztivál szellemiségéből adódó tematikus fókuszok segítették: a korábbi kötetek a színház közösségi és részvételi aspektusaival, a színház társadalmi szerepének és szerepvállalásának kérdéseivel foglalkoztak; drámafordítások és átfogó esszék sorozatával igyekeztünk egy soknyelvű, mondhatni állandó fordításban lévő diskurzust folytatni a kortárs színházi jelenségekről.

 

Drumuri transfrontaliere 2016

Volumul are trei părţi. În prima parte puteţi citi eseuri despre teatru, cu accent pe teatrul comunitar/participativ dintr-o anumită ţară. În Ungaria acesta este strâns legat de companiile TIE, în România de teatrul politic şi documentar, iar în Serbia, pe lângă cele menţionate deja, de iniţiativele artistice multiple care sunt derivate din tradiţia avangardistă complexă. Unul dintre eseuri descrie cultura şi arta comunitară scandinavă, analizând activitatea unui artist conceptual din punctul de vedere al performativităţii - eseul este interesant datorită modului în care explică noţiunea de participare. Putem trage concluzia clară că, atunci când ne referim la teatrul comunitar/participativ din Ungaria şi România, foarte greu găsim literatură de specialitate, există un număr limitat de lucrări documentate despre abordările istorice şi  teoretice; nu este o coincidenţă că aceste companii investesc multă energie în acest timp de cercetare, în prelucrarea literaturii de specialitate sau în educaţie.

Drumuri transfrontaliere 2015

Toate cele trei piese din volumul de faţă - Ultonia de Péter Kárpáti; Scărpinat sau Cum s-a sinucis bunica mea de Tanja Šljivar; Sparanghel de Gianina Cărbunariu – vorbesc despre  fenomenul emigraţiei. Alegerea lor se justifică nu doar prin natura textelor, sau prin forma teatrală, ci şi prin procesul minuţios care presupune ca alegerea editorială să nu fie o selecţie, ci o reacţie la întrebările puse de aceste texte; în acest sens, piesele pot fi considerate răspunsuri la fenomenele de la nivel mondial.

Drumuri Transfrontaliere 2014

Ideea unei publicații multilingve de festival a venit din specificul și direcția abordată de TESZT. Din nevoia de a prezenta teatrele, culturile și artiștii țărilor participante. Volumul conține eseuri ale unor critici de teatru maghiari, români și sârbi, interviuri cu diverși artiști, directori de teatru și traducători. Pe lângă realizarea unei panorame intelectuale, scopul lucrării este de a trasa și coordonatele instituțiilor teatrale ale regiunii. Teatrul Maghiar din Timișoara intenționează să contribuie, prin intermediul acestei publicații, la comunicarea dintre teatrele regiunii și să sprijine felurite parteneriate artistice, în virtutea concepțiilor ce transcend granițele.

CU SPRIJINUL

PARTENERI MEDIA

ORGANIZATOR300077 Timișoara, România
Str. Alba Iulia nr. 2

Tel.: 0256 434 814
Fax: 0256 494 029

www.tm-t.ro
www.teszt.ro

E-mail: tesztfestival2019@gmail.com