Kiadványok 

Határutak 2016

Három részből áll az idei kötet. Az első részben olvasható színházi esszék egy-egy országra fókuszálva térképezik fel a közösségi/részvételi színházat. Magyarországon ennek története szorosan kötődik a TIE-társulatok munkájához, Romániában a politikai és dokumentarista színházhoz, míg Szerbiában mindezek mellett, a gazdag avantgárd hagyományból fakadóan számos összművészeti-performatív kezdeményezéshez. A skandináv államok közösségi kultúrájáról-művészetéről is képet rajzoló tanulmány egy konceptuális művész munkásságát elemzi a performatív szempontok alapján – ennek a részvételiség fogalmát illetően van izgalmas hozadéka. A közösségirészvételi színháznak, a magyar és román vonatkozásban ez bizton állítható, igen csekély szakirodalma van, kevés az erről szóló, történeti és elméleti szempontokat érvényesítő átfogó munka; nem véletlen, hogy ezek a társulatok komoly energiát fektetnek a kutatásba, a vonatkozó szakirodalom közvetítésébe, illetve a képzésbe. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a második részben olyan embereket szólítsunk meg, akik többéves vagy friss, de mindenképp közvetlen tapasztalataikról mesélhetnek: az alkotásaikról, projektjeikről, a szervezetükről, arról, hogy milyen társadalmi és kulturális közeg veszi körbe a munkájukat. Nemcsak színházcsinálókat szólaltattunk meg, hanem projektvezetőket, kulturális menedzsereket, intézményvezetőket is, akiknek céljuk, hogy szabad, független platformokat hozzanak létre és működtessenek. Ez a munka nem nehézségek nélkül való: a bizonytalan finanszírozás, a társulati megszűnés, a kultúra zártsága, az intézményen belüli konfliktusok rendre elemei az itt megjelenő, eltérő és mégis hasonló posztkommunista társadalmi-kulturális berendezkedésnek. A kudarcok mellett persze látni lehet a sikereiket is. Mindkettő fontos tapasztalat. A kötet harmadik részét egy kis, három országra bontott lista adja. Azok a szervezetek, társulatok, központok, projektek szerepelnek itt, amelyek szorosabban kapcsolhatók a részvételi/közösségi színházak és művészet köréhez – mint egy nem teljes, mégis irányt mutató gyűjtemény.
A kiadvány letölthető itt.
 


TÁMOGATÓK

MÉDIAPARTNEREK

SZERVEZŐ300077 Temesvár, Románia
Alba Iulia utca 2. szám
Tel.: 0256 434 814
Fax: 0256 494 029

www.tm-t.ro
www.teszt.ro

E-mail: tesztfestival2019@gmail.com