Kiadványok 

Határutak 2017

A Határutak kiadvány negyedik éve kíséri a TESZT fesztivált, és az a gondolat hívta életre, hogy a rendezvényen megjelenő – tágabban és szűkebben értett – régió színházi kultúrájáról nyújtson áttekintést. Ezt különböző, a fesztivál szellemiségéből adódó tematikus fókuszok segítették: a korábbi kötetek a színház közösségi és részvételi aspektusaival, a színház társadalmi szerepének és szerepvállalásának kérdéseivel foglalkoztak; drámafordítások és átfogó esszék sorozatával igyekeztünk egy soknyelvű, mondhatni állandó fordításban lévő diskurzust folytatni a kortárs színházi jelenségekről.

 

Határutak 2016

Három részből áll az idei kötet. Az első részben olvasható színházi esszék egy-egy országra fókuszálva térképezik fel a közösségi/részvételi színházat. Magyarországon ennek története szorosan kötődik a TIE-társulatok munkájához, Romániában a politikai és dokumentarista színházhoz, míg Szerbiában mindezek mellett, a gazdag avantgárd hagyományból fakadóan számos összművészeti-performatív kezdeményezéshez. A skandináv államok közösségi kultúrájáról-művészetéről is képet rajzoló tanulmány egy konceptuális művész munkásságát elemzi a performatív szempontok alapján – ennek a részvételiség fogalmát illetően van izgalmas hozadéka. 

Határutak 2015

A kötetben olvasható mindhárom dráma – Kárpáti Péter Ultonia; Tanja Šljivar Karmolás, avagy hogyan ölte meg magát a nagyanyám; Gianina Cărbunariu Spárga című szövege – az emigráció jelenségét tematizálja. Kiválasztásukat nem csak a szövegek minősége, az őket jegyző alkotók színházi formátuma indokolta, de talán az a bonyolultabb folyamat, aminek fényében a szerkesztői elgondolás voltaképp nem is annyira válogatásnak tekinthető, hanem ezeknek a szövegeknek a hívására adott válaszként; ahogyan ezek a drámák is a világban létező jelenségek hívására adott válaszoknak tekinthetők.

Határutak 2014

Egy többnyelvű fesztiválkiadvány ötlete a TESZT jellegéből és irányultságából született, vagyis abból a gondolatból, hogy a fesztiválon részt vevő országok színházait, alkotóit és színházi kultúráját mutassa be, állítsa dialogikus viszonyba egymással. A kötet magyar, román és szerb színikritikusok esszéit valamint színházi alkotókkal, intézményvezetőkkel és drámafordítókkal készült interjúkat tartalmaz. Egy szellemi körkép mellett a kiadvány célja a szűkebb értelemben vett régió intézményi feltérképezése is, különböző adatbázisok révén. A temesvári színház ezzel a kiadvánnyal is szeretné elősegíteni a régió színházai közti kommunikációt és partneri kapcsolatokat, a közös, koprodukciós alapú gondolkodást.

TÁMOGATÓK

MÉDIAPARTNEREK

SZERVEZŐ300077 Temesvár, Románia
Alba Iulia utca 2. szám
Tel.: 0256 434 814
Fax: 0256 494 029

www.tm-t.ro
www.teszt.ro

E-mail: tesztfestival2019@gmail.com